Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”

Bricheti Rotunzi
Bricheţii rotunzi sunt combustibili solizi, cu conţinut scăzut de umiditate, obţinuţi din deşeurile lemnoase rămase după prelucrare (rumeguş, aşchii de lemn sau chiar scoarţa de copac), deşeuri care sunt mărunţite, uscate şi apoi brichetate cu ajutorul unei prese speciale.

Ofertă personalizată

În acest mod vă punem la dispoziţie oferte personalizate în funcție de nevoile și dorințele dumneavoastră.

Despre ProBrik

Pro Brik Societate Cooperativă este o structură de economie socială (SES 1) înființată în cadrul proiectului PROCOR ID POSDRU/173/6.1/S/14720, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”

Titlul proiectului: ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” – PROCORID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201

Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social

Partener: Health, Safety and Security Consulting

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Fabrica

Productie

Voluntari

Produsele noastre sunt fabricate folosind ingrediente de calitate superioară, cu ajutorul tehnicilor de prelucrare sofisticate în aderarea la standardele internaționale de calitate, sub supravegherea controlorilor de calitate. Produsele oferite sunt foarte apreciate pentru compoziția precisă, stabilitate, puritate, eficacitate.

Misiunea noastră este de a contribui la o planetă mai verde prin promovarea de produse sau servicii care sunt de culoare verde, organic, natural, alternative și eco-friendly.

Print Friendly, PDF & Email